Xúc tiến thương mại là gì? Vai trò xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp

Xúc tiến thương mại là gì? Xúc tiến thương mại là hoạt động tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thương mại. Xúc tiến thương mại là hành động của người, doanh nghiệp hoạt động theo quy định của thương nhân. Bài viết phân tích các vấn đề liên quan đến xúc tiến thương mại mời các bạn cùng theo dõi.

xuc tien thuong mai

Mục lục

1. Quy định chung về xúc tiến thương mại

Hoạt động này có thể được thực hiện bởi các thương nhân, doanh nghiệp tự cung cấp sản phẩm và dịch vụ để quảng bá và giới thiệu hàng hóa và dịch vụ của họ, và cũng có thể được thực hiện bởi các thương nhân chuyên về dịch vụ xúc tiến kinh doanh.

Thương mại. Ngoài ra, xúc tiến thương mại cũng có thể là hoạt động của các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ. Xúc tiến thương mại là một hoạt động bổ sung, được thực hiện không phải để tiêu thụ trực tiếp hàng hóa và dịch vụ, mà giúp cho hành vi mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thương mại thuận lợi hơn. Xúc tiến thương mại là hành vi định hướng tiêu dùng của xã hội.

Luật Thương mại năm 1997 cũ và Luật Thương mại năm 2005 hiện quy định các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm xúc tiến bán hàng, quảng cáo thương mại, trưng bày hàng hóa, hội chợ và triển lãm thương mại.

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ, Bộ Công Thương là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại. . Phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương liên quan đến kinh tế đối ngoại bao gồm các lĩnh vực: hội nhập kinh tế quốc tế; xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại.
Cạnh tranh là vấn đề tất yếu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Trong cuộc cạnh tranh đó, doanh nghiệp sử dụng mọi giải pháp để tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội bán hàng và cung cấp các dịch vụ như: tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hàng hóa, dịch vụ, tổ chức bán hàng giảm giá, tặng quà…
Các hoạt động này được gọi là xúc tiến thương mại và là một quá trình tất yếu mà các doanh nghiệp tiến hành để đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Quá trình này được thực hiện bởi chính các thương nhân hoặc thông qua các dịch vụ xúc tiến thương mại được cung cấp bởi các thương nhân khác.

2. Khái niệm xúc tiến thương mại

Trong tiếng Anh,  “xúc tiến” được dịch từ “promotion”. Từ này có nghĩa là khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy, thúc đẩy hoặc quảng bá. Do đó, “trade promotion” không chỉ là “xúc tiến thương mại” mà còn có nghĩa là sự khuếch trương thương mại. Trong hoạt động kinh doanh, “xúc tiến thương mại” là hoạt động tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội thương mại thông qua việc sử dụng rộng rãi các kỹ thuật thuyết phục khác nhau của các doanh nghiệp để tiếp xúc với thị trường. mục tiêu và công khai. Xúc tiến thương mại có ý nghĩa thúc đẩy quá trình kinh doanh, hỗ trợ quá trình kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Từ góc độ ngôn ngữ, “xúc tiến” là một loại hành vi có đối tượng tác động là một hoạt động “thương mại”. Với sự hiểu biết là “làm cho tiến triển nhanh hơn”, thuật ngữ “quảng bá” được hiểu là hoạt động tìm kiếm và thúc đẩy một điều hoặc hiện tượng nhất định và thuật ngữ này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tùy thuộc vào đối tượng được tìm kiếm và phát huy, trong đời sống kinh tế và pháp lý, nhiều khái niệm được sử dụng rộng rãi đã được hình thành như: xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến xuất khẩu và xúc tiến. việc làm, xúc tiến ngân hàng…

Được hiểu theo nghĩa thông thường, thương mại là hoạt động mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, và tương ứng, “xúc tiến thương mại” là hoạt động thúc đẩy mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Trong bối cảnh hội nhập, quan hệ thương mại không chỉ hình thành trong mối quan hệ mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, mà còn bao gồm quan hệ đầu tư và quan hệ thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Do đó, xúc tiến thương mại bao gồm xúc tiến mua bán hàng hóa, xúc tiến cung cấp dịch vụ, xúc tiến đầu tư…

Từ góc độ kinh tế

“Xúc tiến thương mại là tất cả các biện pháp có tác dụng khuyến khích phát triển thương mại”. Những hành động này đều nhằm mục đích tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội kinh doanh thương mại và được thực hiện bởi nhiều thực thể. Xúc tiến thương mại trước hết là một hoạt động của các nhà giao dịch, được thực hiện theo nhiều cách khác nhau như quảng bá, quảng cáo, v.v. để ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại. Các hoạt động quảng bá, quảng cáo, hội chợ, triển lãm… đều có tác động trực tiếp đến việc kích thích nhu cầu thương mại hàng hóa và dịch vụ.

Tuy nhiên, các hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện bởi các thương nhân chỉ nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội thương mại cho các thương nhân. Ở cấp quốc gia, môi trường toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại đã đòi hỏi Chính phủ và các tổ chức xúc tiến thương mại phải nỗ lực hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ thương mại, đặc biệt là ngoại thương.

Chính phủ thực hiện xúc tiến thương mại thông qua các chính sách kinh tế

Thông qua khuôn khổ thể chế pháp lý điều chỉnh các hoạt động thương mại và xúc tiến thương mại, đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại song phương và đa phương. , hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài… tạo điều kiện tiếp cận thị trường rộng rãi hơn cho các doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Các tổ chức xúc tiến thương mại phối hợp hoạt động xúc tiến thương mại với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp dịch vụ thông tin thương mại, dịch vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp và khách hàng có nhu cầu…

Như vậy, từ góc độ kinh tế, có thể khẳng định: xúc tiến thương mại không chỉ là hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển thương mại của thương nhân mà còn bao gồm các hoạt động thúc đẩy phát triển thương mại của Chính phủ. và các tổ chức xúc tiến thương mại.

Từ góc độ pháp lý và trong khuôn khổ pháp luật thương mại,

Xúc tiến thương mại là một hoạt động thương mại được thực hiện bởi các thương nhân để thúc đẩy và tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và đầu tư vào các cơ hội đầu tư. tư. Hoạt động xúc tiến thương mại theo quy định của pháp luật bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

3. Đặc điểm pháp lý của hoạt động xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại có những đặc điểm pháp lý chủ yếu như sau:

Về tính chất:

Xúc tiến thương mại là một loại hình hoạt động thương mại. Tính năng này cho phép xác nhận rằng xúc tiến thương mại (cũng như các hoạt động thương mại khác) là một hoạt động vì mục đích lợi nhuận và thường được thực hiện bởi các nhà giao dịch. Tuy nhiên, không giống như các loại hình hoạt động thương mại khác, xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động thương mại khác với mục đích kiếm lợi nhuận. Hiệp hội khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động này được thực hiện với hiệu quả cao nhất.

Về chủ thể: 

Bởi vì xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, các đối tượng thực hiện nó chủ yếu là thương nhân (người bán, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ). dịch vụ xúc tiến thương mại), bởi trong kinh doanh, đó là xu hướng tất yếu để các nhà giao dịch có hành động tạo cơ hội cho mình cạnh tranh thành công.

Tuy nhiên, do đặc thù của các hình thức xúc tiến thương mại, có những tổ chức, cá nhân (không phải thương nhân) cũng tham gia hoạt động này với vai trò nhất định như nhà xuất bản quảng cáo (ví dụ: cơ quan báo chí liên quan đến xuất bản sản phẩm quảng cáo) hoặc cho thuê phương tiện quảng cáo… Họ trở thành đối tượng tham gia hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân và là “tổ chức”, cá nhân liên quan đến hoạt động thương mại”, được điều chỉnh bởi Luật Thương mại.

Về mục đích: 

Xúc tiến thương mại có mục đích trực tiếp là tìm kiếm và thúc đẩy cơ hội mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cơ hội đầu tư, và thông qua đó, để đáp ứng mục đích lợi nhuận của thương nhân, về mặt lý thuyết, việc mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các hoạt động đầu tư có bản chất khác nhau, nhưng các biện pháp và phương pháp để thúc đẩy quá trình đó có nhiều điểm tương đồng. Trong mọi trường hợp, các biện pháp thông tin, quảng cáo, triển lãm, v.v. để giới thiệu và quảng bá thương nhân và các hoạt động thương mại của họ có hiệu quả trong việc phát triển thương mại, bao gồm cả đầu tư. 

Về cách thức xúc tiến thương mại:

Do đối tượng áp dụng pháp luật thương mại chủ yếu là thương nhân nên luật thương mại chỉ quy định các phương thức xúc tiến thương mại do thương nhân thực hiện, bao gồm cả thương nhân tự thực hiện xúc tiến thương mại hoặc thuê thương nhân khác. Những người khác thực hiện các dịch vụ xúc tiến thương mại cho mình, với các hoạt động cụ thể: quảng bá, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại, trưng bày và giới thiệu hàng hóa và dịch vụ.

4. Quản lý xuất, nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước.

Theo hướng này Bộ công thương có nhiệm vụ, quyền hạn:

 • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới và phát triển thị trường nước ngoài.
 • Quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh hàng hóa, thương mại biên giới, hoạt động ủy thác, ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu, đại lý mua, bán, chế biến, xuất xứ hàng hóa.
 • Ban hành quy chế hoạt động dịch vụ thương mại, dịch vụ phân phối từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài; quản lý hoạt động văn phòng, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 • Tổng hợp tình hình và kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại biên giới.

5. Quản lý hành chính về xúc tiến thương mại, cạnh tranh

 • Trong hoạt động xúc tiến thương mại, quản lý cạnh tranh,. áp dụng biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp Bộ Công Thương:
  Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra nội dung, điều kiện quảng cáo thương mại, nhãn hiệu, hội chợ, triển lãm thương mại, xúc tiến bán hàng, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước; quản lý ngân sách nhà nước cho các hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm.
 • Thực hiện việc đăng ký, thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài và chủ trì thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu tư, đề xuất hướng xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình hình thành, triển khai, thực hiện. dự án đầu tư; đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế – xã hội của hoạt động đầu tư nước ngoài; kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư công. Làm đầu mối tổ chức các cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

6. Vai trò của xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp

Vai trò của xúc tiến thương mại gắn liền với bản chất của hoạt động này, do đó nó có một số vai trò cơ bản sau:

Xúc tiến thương mại là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, hoặc giữa các doanh nghiệp trong cùng một dây chuyền sản xuất hoặc hệ thống phân phối sản phẩm. Xúc tiến thương mại thể hiện năng lực, uy tín, hình ảnh của công ty, cho người tiêu dùng thấy những gì doanh nghiệp đã, có thể làm và sẵn sàng làm. Với khách hàng và đối tác, xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy lưu thông và phân phối hàng hóa.

Xúc tiến thương mại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tồn tại và phát triển trên thị trường một cách bình đẳng và hiệu quả với nguồn lực của mình. Thứ nhất, tất cả các doanh nghiệp đều có thể thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, không phân biệt ngành nghề hay loại hình sản phẩm.

Xúc tiến thương mại cũng có thể giúp các doanh nghiệp phát huy thế mạnh của mình hoặc rút ngắn khoảng cách với các nhà lãnh đạo thị trường.

Ở khía cạnh đầu tiên, một chiến dịch quảng cáo có thể giúp cải thiện hình ảnh, định vị thương hiệu trong lòng người tiêu dùng, giúp các doanh nghiệp khắc sâu một hoặc một số đặc điểm nổi bật, dẫn đầu trong thị trường của họ.

Ở khía cạnh thứ hai, xúc tiến thương mại tạo ra nhiều lợi thế cho doanh nghiệp bắt kịp thị trường, một thương hiệu mới vẫn có thể tiếp cận khách hàng tốt bằng cách triển khai các hoạt động quảng bá hợp lý. Một sản phẩm không phải là tốt nhất vẫn có thể tồn tại trên thị trường nếu quảng bá thông minh và sáng tạo được áp dụng.

xuc tien thuong mai 1

7. Các hình thức xúc tiến thương mại của thương nhân tại Việt Nam?

Theo quy định của pháp luật về thương mại và pháp luật khác của Việt Nam, có bao nhiêu hình thức/phương thức pháp lý để tiến hành xúc tiến thương mại tại thị trường Việt Nam?

Khuyến mại

 • Khuyến mãi là hành động thúc đẩy việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thông qua việc mang lại cho khách hàng những lợi ích nhất định. Các phương thức quảng cáo (hoặc cách mang lại cho khách hàng những lợi ích nhất định) cũng rất đa dạng.
 • Khách hàng có thể nhận được giảm giá, quà tặng, phần thưởng hoặc phiếu mua hàng ưu đãi, nhận thêm hàng hóa khi mua một lượng hàng hóa nhất định hoặc được giảm giá (chiết khấu so với giá ghi trên hóa đơn) cho khách hàng, với khách hàng là đại lý hoặc nhà bán lẻ mua với số lượng lớn…
 • Khuyến mãi có nghĩa là giới thiệu một sản phẩm mới hoặc cải tiến, khuyến khích tiêu dùng, “kéo” khách hàng về phía mình và tăng doanh số bán hàng. thị phần của công ty. Các nguyên tắc khuyến mãi là:
 • Trung thực, công khai, minh bạch
 • Không phân biệt đối xử
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Chất lượng hàng hóa, dịch vụ
 • Không lạm dụng lòng tin
 • Cạnh tranh lành mạnh
 • Không khuyến mại thuốc chữa bệnh

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại là hoạt động giới thiệu hàng hóa, dịch vụ thương mại của thương nhân thông qua các phương tiện quảng cáo như phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm, biển quảng cáo, biển hiệu, băng rôn, áp phích. …
Quảng cáo là thông báo cho khách hàng về chủng loại, tính năng, hiệu ứng, giá cả… của hàng hóa, dịch vụ, qua đó kích thích nhu cầu mua sắm và sử dụng dịch vụ của khách hàng.
Với mục đích xúc tiến thương mại, thương nhân cũng sử dụng các phương tiện quảng cáo thuộc mạng lưới kinh doanh thương mại của mình như biển hiệu, bao bì mang tên cơ sở kinh doanh, nhãn hiệu, biểu tượng thương mại. của các thương nhân…

Phương tiện quảng cáo thương mại là một công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo thương mại, bao gồm:

 • Các phương tiện thông tin đại chúng;
 • Các phương tiện truyền tin;
 • Các kênh mạng xã hội như Google, Youtube, Facebook, Tik Tok, Zalo …
 • Các loại xuất bản phẩm;
 • Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;

3. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động sử dụng hàng hóa, tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình nhằm thúc đẩy thương mại. Với phương pháp này, thương nhân cung cấp thông tin về hàng hóa cho khách hàng.
 • Nơi tổ chức trưng bày và giới thiệu hàng hóa có thể là phòng trưng bày tại trung tâm thương mại, hội chợ hoặc triển lãm, hoặc nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo, giải trí và các hoạt động thể thao. văn hóa nghệ thuật. Với ý nghĩa giới thiệu thông tin về hàng hóa đến khách hàng để xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa có tính chất hoạt động quảng cáo, nhưng pháp luật Việt Nam quy định đây là hình thức khuyến mại. thương mại độc lập.

Các bạn tham khảo thêm: Làm phim doanh nghiệp

Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ bao gồm:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Các kênh mạng xã hội phổ biến, đây được coi là là cách tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất: Google, Youtube, Facebook, Tik Tok, Zalo …
 • Giới thiêu sản phẩm thường hiệu trên các Đài truyền hình trung ương, địa phương… 

4. Hội chợ, triển lãm thương mại

 • Là một phần của luật thương mại, luật xúc tiến thương mại là một hệ thống các quy tắc ứng xử do Nhà nước ban hành hoặc công nhận, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh. Hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân.
 • Tại Việt Nam, luật xúc tiến thương mại ra đời muộn. Yếu tố cơ bản quyết định vấn đề này là đặc thù của cơ chế quản lý kinh tế mà Nhà nước áp dụng theo từng thời điểm, theo đó, xúc tiến thương mại chỉ thực sự cần thiết khi có cạnh tranh, có nhiều cạnh tranh. sở hữu và nhiều thành phần kinh tế.

“Xúc tiến thương mại”

 • Là một khái niệm mới được hình thành trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam. Văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên công nhận khái niệm này là Thông tư số 04/BYT-TT ngày 12/02/1991 hướng dẫn đăng ký công ty nước ngoài xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc với Việt Nam.
 • Thực hiện Quyết định số 113/CT ngày 9/5/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về quản lý thống nhất xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc điều trị bệnh nhân. Trước đó, các khái niệm về quảng bá, quảng cáo thương mại, hội chợ và triển lãm thương mại cũng gần như không được biết đến. Điều này cho phép chúng ta nói rằng, trong cơ chế quy hoạch tập trung, các hiện tượng kinh tế trên không xuất hiện và do đó, luật xúc tiến thương mại vẫn chưa hình thành.

8. Một số câu hỏi về xúc tiến thương mại

Xúc tiến thương mại là gì?

Xúc tiến thương mại là hình thức dùng những công cụ, phương tiên giới thiệu từ đơn giản đến các hình thức giới thiệu như báo viết, báo điện tử, các kênh mạng xã hội, kênh truyền hình gây ảnh hưởng định hướng giữa người bán và người mua, và là một hình thức tuyên truyền nhằm thu hút sự chú ý và làm nổi bật lợi ích của hàng hóa và dịch vụ. dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

Xúc tiến thương mại là các hoạt động xúc tiến, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các hoạt động quảng cáo, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ, hội chợ. triển lãm thương mại.

Bản chất của xúc tiến thương mại là gì?

Bản chất của xúc tiến thương mại là truyền tin về sản phẩm, doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ mua sản phẩm.

Thuận lợi hoá thương mại là gì? và khác xúc tiến thương mại ở điểm nào?

Tạo thuận lợi thương mại là việc cải thiện các thủ tục, điều kiện và giấy tờ liên quan đến quá trình xuất khẩu và quá cảnh hàng hóa nhằm giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn với chi phí thấp hơn.

Trong khi đó, xúc tiến thương mại là hoạt động nhằm tăng doanh số cho doanh nghiệp (ở cấp quốc gia, đôi khi xúc tiến thương mại chỉ được hiểu là tăng doanh số xuất khẩu).

Tạo thuận lợi thương mại được thể hiện rõ nhất trong các bước như cải cách thủ tục hải quan, hài hòa các tiêu chuẩn, đơn giản hóa các hình thức giấy tờ, áp dụng các hình thức giao dịch không giấy tờ, v.v. Triển lãm thương mại trong các hoạt động như hội chợ, triển lãm và quảng cáo.

Đối tượng nhận tin của xúc tiến thương mại là gì?

Đối tượng nhận tin của xúc tiến thương mại là những khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, bao gồm cả cá nhân và tổ chức.

Tiến hành giao dịch trên các sàn thương mại điện tử có được coi là xúc tiến thương mại không?

Hiện nay ở Việt Nam có những sàn giao dịch thương mại rất lớn như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Lotte Mart…Đây được cho là kênh bán hàng và xúc tiến thương mại hiệu quản đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, chế biến nông sản. 

Việc tham gia các sàn thương mại điện tử góp phần nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng của sản phẩm. Để bán được hàng trên các sàn thương mại điện tử yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp phải hoàn tất nhiều thủ tục cần thiết như địa chỉ doanh nghiệp phải rõ ràng, giấy phép sản xuất phải được cơ quan có thẩm quyền cấp, ngoài ra còn phải đảm bảo như “Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm”…

Hãy tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty

xuc tien thuong mai 1

Tìm kiếm thông tin xúc tiến thương mại điện tử ở đâu?

Các bạn có thể tìm hiểu thông tin tại “Cục xúc tiến thương mại” và “Phòng quản lý xúc tiến thương mại” có đầy đủ số điện thoại, email, website…

 • CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt – Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 39 347 628
 • Fax: (04) 39 344 260/ 39 348 142
 • Email:vietrade@vietrade.gov.vn
 • Website:http://www.vietrade.gov.vn
 • PHÒNG QUẢN LÝ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 38 264 688
 • Fax: (04) 39 344 260/ 39 348

Ưu Nhược điểm của chương trình xúc tiến bán là gì?

Ưu điểm: 

Ưu điểm thì mọi người có thể đã thấy từ đầu bài viết đến giờ toàn là ưu điểm, Có thể tóm tắt ngắn gọn nếu một cá nhân, doanh nghiệp muốn thương hiệu, dịch vụ, hàng hóa của mình đến với khách hàng qua các kênh như: 

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Các kênh mạng xã hội phổ biến, đây được coi là là cách tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất: Google, Youtube, Facebook, Tik Tok, Zalo …
 • Giới thiêu sản phẩm thường hiệu trên các Đài truyền hình trung ương, địa phương… 

là nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Nhược điểm:

Cá nhân, doanh nghiệp chỉ đơn giản là quảng bá giới thiệu sản phẩm dịch vụ của mình qua các kênh:

 • Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
 • Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Các kênh mạng xã hội phổ biến, đây được coi là là cách tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất: Google, Youtube, Facebook, Tik Tok, Zalo …
 • Giới thiêu sản phẩm thường hiệu trên các Đài truyền hình trung ương, địa phương… 

Nó có tác dụng tức thời đến việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, có thể bán được hàng, dịch vụ của mình ngay tại thời điểm đó mang tính chất tạm thời.

Chi phí để giới thiệu, quảng bá sản phẩm dịch vụ rất cao, đối với cá nhân, doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ ít tiền là không phù hợp…

Tóm lại 

Đối với cá nhân, doanh nghiệp muốn giới thiệu, quảng bá xúc tiến thương mại hiệu quả thì phải có một chương trình cụ thể, lâu dài phải tính toán đến chi phí, tìm những giải pháp phù hợp làm sao phù hợp với khả năng của mình bao gồm nhiều yếu tố:

Trên đây chúng tôi vừa có bài viết chia sẻ “Xúc tiến thương mại là gì? Vai trò xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp” hy vọng với kiến thức trên các cá nhân, doanh nghiệp sẽ có những các làm làm sao hiệu quả nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.